Vera-tent Professional

PRIVÉE

VIOLET FIXED BALUSTURADE

Mënyra minimale e ndarjes për pjesët e jashtme…
Violet është një sistem i fiksuar permak qelqi që mund të aplikohet në zona të ndryshme aplikimi me modelin e tij modern dhe minimalist, sistemi është mënyra minimale e ndarjes për pjesët e jashtme.

Karakteristika të përgjithshme

Sistemi siguron thjeshtësinë dhe elegancën e kërkuar nga bota e sotme dhe krijon një zgjidhje efektive me linjat e tij të drejta. Ajo gjithashtu ofron tërheqje dalluese për zonat falë integrimit të ndriçimit me zbehje të shiritit të udhëhequr. Është një pengesë sigurie duanëshe dhe mbron hapësirën tuaj të jetesës kundër erës dhe elementëve të ndryshëm të tjerë.

Kur linjat e pastra të parmakut të qelqit përputhen me përfundimin modern do t’ju mundësojë të keni përvojën e elegancës së xhamit duke siguruar rezultatin optimal si një zgjidhje arkitektonike