Vera-tent Professional

PRIVÉE

EXXEN BIOCLIMATIC

Përzierje e përsosur e funksionalitetit, ripërcaktim i zonave të jetesës në natyrë

Karakteristika të përgjithshme

Exxen është një sistem pjergull alumini bioklimatik me gërshërë të nivelit të lartë që kryen funksionin më të dëshiruar në hapësirat e jashtme të jetesës me karakteristikën e tij plotësisht të tërheqshme.

Është projektuar për të përmirësuar pamjen e jashtme në mënyrë të konsiderueshme për të mundësuar mbrojtje absolute dhe kohë më relaksuese për çdo lloj ambienti të jetesës në natyrë. Sistemi është jashtëzakonisht fleksibël dhe me porosi modulare i ndërtuar për t’u përshtatur lloje të ndryshme të zonave të mëdha të aplikimit si restorante, tarraca, ballkone private ose komerciale me modelin e tij të dalluar.